image
image
image
image
image
image
image
image

2016. június 24.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

2 Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 24/2011. (IX. 29.) GYMJVÖ. rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

3 Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

4 Tájékoztató a Családsegítő Szolgálat, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2015. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

5 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

6 Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

7 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-007, TSZTM 2015-044, TSZTM 2015-046, TSZTM 2015-115, TSZTM 2016-018, SZTM 2013-028, SZTM 2015-007, SZTM 2015-017, SZTM 2015-044, SZTM 2015-046, SZTM 2015-115, SZTM 2016-001, SZTM 2016-018, SZTM 2016-025 és az SZTM 2016-027 számú szabályozási tervmódosítás)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

15 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

16 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

17 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

8 Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

9 Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi, a gyárvárosi és az újvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható 2016. évi „városképi támogatások” engedélyezésére
Előadó:Városstratégiai Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

10 Javaslat a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. tőkeleszállítása miatt bekövetkező részesedési értékcsökkenés és az ezzel összefüggő, Önkormányzatot megillető vagyonérték pénzbeli összegének jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

11 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (6830/A/2;7025/A/5 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

12 Javaslat a győri 7391 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

13 Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr alapító okiratának módosítása
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

14 Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

15 Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

16 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi II. féléves munkatervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

17 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

18 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés

19 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezeténél intézményvezetői állás betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

20 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. június 16. Letöltés