image
image
image
image
image
image
image
image

2016. szeptember 23.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására(TSZTM 2013-031, TSZTM 2015-030, TSZTM 2015-063, TSZTM 2015-083, SZTM 2013-031, SZTM 2015-030, SZTM 2015-063, SZTM 2015-083, SZTM 2016-002, SZTM 2016-003, SZTM 2016-006, SZTM 2016-009, SZTM 2016-011, SZTM 2016-014, SZTM 2016-015, SZTM 2016-016, SZTM 2016-017, SZTM 2016-030, SZTM 2016-033, SZTM 2016-035, SZTM 2016-036, SZTM 2016-038, SZTM 2016-040 számú szabályozási tervmódosítás)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

2 Javaslat pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

3 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

4 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

5 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

6 Javaslat az állami vagyonkörbe tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére (győri 0839/2, 0839/5 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

7 Javaslat a győri 13080 hrsz.-ú sporttelep ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

8 Javaslat a KKE-WEST Kereskedelmi Kft. Győr, Szauter utcai ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítására (4121/5; 4121/6 és 4121/7 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

9 Javaslat a Győr, Baross G. u. 61-63. szám alatt lévő I. emeleti 33,1 m2 és II. emeleti 62,82 m2 nagyságú irodahelyiségek Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére történő üzemeltetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

10 Javaslat a Győr, Kossuth Lajos u. 70. szám alatt lévő 68,0 m2 nagyságú üzlethelyiség Generációk Háza részére történő üzemeltetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

11 Javaslat a Gazdasági Működtető Központok élelmezési tevékenységének átcsoportosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

12 Javaslat a Gazdasági Működtető Központok igazgatói (magasabb vezetői) megbízásának visszavonására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

13 Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

14 Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr létszámfejlesztésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

15 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

16 Javaslat a „Szívkatéterezés Győr” Alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

17 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

18 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

19 Javaslat a „Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

20 Javaslat „A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

21 Javaslat nemzetközi sportesemény lebonyolításával összefüggő intézkedések megtételére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

22 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

23 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés

24 Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására ZÁRT ÜLÉS
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

25 Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára ZÁRT ÜLÉS (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat a 2019. évi U21-es labdarúgó Európa-bajnokság lebonyolításával összefüggő intézkedések megtételére
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

2 Javaslat nyilatkozatok elfogadására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

3 Javaslat pénzeszköz átadására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

4 Javaslat a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új felügyelő bizottsági tag megválasztására, ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. szeptember 23. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. szeptember 15. Letöltés