image
image
image
image
image
image
image
image

2016. október 19.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Tájékoztató az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 2016. évi megvalósult és tervezett gázelosztó vezeték felújítási és fejlesztési tevékenységéről, valamint a 2017. évi terveiről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

2 Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemének működéséről, 2016. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

3 Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

4 Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

5 Javaslat egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosítására és tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 2016. I. féléves végrehajtásáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

6 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

7 Javaslat az Önkormányzatnak a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő társasági részesedésének részbeni értékesítésére, tisztségviselőinek megválasztására és mindezekkel összefüggésben az Alapító Okirat hatályon kívül helyezésére és a helyébe lépő Társasági Szerződés elfogadására (Az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 19. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 19. Letöltés

8 Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

9 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (2672/52/A/12; 2672/52/A/162; 4318/6/A/28; 4778/71/A/2; 7306/A/1 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

10 Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (279/11/A/44 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

11 Javaslat a győri 7083 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

12 Javaslat a Győr, Liszt Ferenc u. 20. sz. alatti ingatlan üzemeltetésének rendezésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

13 Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar számára koncert rendezési költségeként előleg kifizetéséhez hozzájárulás megadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

14 Javaslat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

15 Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2017. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

16 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

17 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés

18 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. október 12. Letöltés