image
image
image
image
image
image
image
image

2016. november 25.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évben végrehajtott tevékenységéről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/20016. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-107, TSZTM 2016-041, TSZTM 2016-068, SZTM 2015-107, SZTM 2016-041, SZTM 2016-054, SZTM 2016-055, SZTM 2016-068 számú szabályozási tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

3 Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

5 Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (2672/13/A/115 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

6 Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7398/A/8 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

7 Javaslat a győri 44393/4 hrsz.-ú ingatlan 34 m2 nagyságú területrészének a Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

8 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

9 Javaslat pályázatok benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

10 Javaslat az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” (EFOP-3.2.9-16) pályázaton történő részvétel jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

11 Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szoláltatások térítési díjára
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

12 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

13 Javaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati működtetésű intézmények állami működtetésbe vételével kapcsolatos döntésre
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

14 Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

15 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

16 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

17 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

18 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés

19 Javaslat a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

20 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. november 17. Letöltés