image
image
image
image
image
image
image
image

2016. december 21.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat egyes önkormányzati feladatok ellátásának megszervezésével összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó: Borkai Zsolt polgármester, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 21. Letöltés

2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-091, TSZTM 2016-021, TSZTM 2016-031, SZTM 2015-091, SZTM 2015-112, SZTM 2016-021, SZTM 2016-031, SZTM 2016-043, SZTM 2016-058, SZTM 2016-065, SZTM 2016-074 számú szabályozási tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

Rendelet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

15 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

16 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

3 Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

4 Javaslat a fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

5 Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester, Borsi Róbert, a Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

6 Javaslat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás Társulási Tanács tagjának megválasztására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

7 Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

8 Javaslat az Egyetemi Sportcsarnok felújítására benyújtott pályázat utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

9 Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlásnevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

10 Javaslat a Győri Kórházért Alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

11 Javaslat Győrött, a Kuopio parkban közterületi műalkotás elhelyezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

12 Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar jótékonysági célú felajánlásához hozzájárulás megadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

13 Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Egészségképéről és javaslat Győr Megyei Jogú Város Városi Egészségfejlesztési Tervének 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó elfogadására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

14 Tájékoztató a Győr városi droghelyzet tapasztalatairól és javaslat Győr Megyei Jogú Város Városi Drogstratégiájának 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó elfogadására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

15 Pályázati támogatás teljes körű iskolai egészségfejlesztési mintaprogram megvalósítására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

16 Javaslat közterület elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2016. december 21. Letöltés

17 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervére
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

18 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-be történő apportálására, egyidejűleg az Alapszabály módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

19 Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi hitel lejáratának meghosszabbítására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

20 Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (279/22/A/25 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

21 Javaslat a győri 7671 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásra
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

22 Javaslat folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

23 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

24 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. I. félévi munkatervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

25 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

26 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés

27 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 21. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2016. december 13. Letöltés