image
image
image
image
image
image
image
image

2017. február 24.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2015-040, TSZTM 2016-077, SZTM 2015-040, SZTM 2015-089, SZTM 2015-102, SZTM 2016-077, SZTM 2016-083 számú tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 17. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 24. Letöltés

3 Javaslat a közterületek használatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

4 Javaslat a Győr-Veszprém megyeszékhelyek közötti vasútvonal motorkocsi fejlesztésével kapcsolatban támogatói nyilatkozat jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

5 Javaslat a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című HIM-HF16 kódszámú pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

6 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

7 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

8 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

9 Javaslat a közérdekű kötelezettség-vállalás szervezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

10 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2017. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 28. Letöltés

11 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadásáról szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

12 Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

13 Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

14 Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2017. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

15 Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2016. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

16 Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2016. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2017. évi feladattervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

17 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

18 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4778/65/A/19; 6706/A/2; 7434/A/6 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

19 Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (5968/5/A/26 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

20 Javaslat a győri 12198 hrsz.-ú ingatlan működtetésből történő kivonására, valamint a győri 6534/1/A/56 hrsz.-ú életvédelmi helyiségcsoport működtetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

21 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

22 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapjának emelésére
Előadó:Fodor Roland önkormányzati képviselő

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

23 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

24 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

25 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés

26 Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására (Zárt ülés, az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

27 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat az Önkormányzat és a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. közötti megállapodásmódosítására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. február 24. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. február 16. Letöltés