image
image
image
image
image
image
image
image

2017. április 21.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolójának elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

2 Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

3 Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

4 Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

5 Javaslat a IV. sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

6 Javaslat győri 4318/6/A/5 és a 4778/100/A/9 hrsz.-ú társasházi lakások értékesítésére
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

7 Javaslat a győri 2858/149 hrsz.-ú (Győr, Mécs László u.) 1 ha 1067 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

8 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

9 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

10 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. április 13. Letöltés