image
image
image
image
image
image
image
image

2017. május 26.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
(TSZTM 2016-022, TSZTM 2016-031, SZTM 2016-022, SZTM 2016-031, SZTM 2016-079, SZTM 2017-004, SZTM 2017-006, SZTM 2017-007, SZTM 2017-008, SZTM 2017-010, SZTM 2017-011 számú tervmódosítások vonatkozásában)

Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

Rendelet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

2 Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

3 Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

5 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

6 Javaslat az éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 2016. évre vonatkozóan
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

7 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

8 Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. alaptőkéjének megemelésére és ezzel egyidejűleg az Alapszabály módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

9 Javaslat ingatlanok ingyenes tulajdonba vételi eljárására vonatkozó 129/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat visszavonására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

10 Javaslat a Győr, Balassi B. u. 1. szám alatti ingatlan bérbeadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

11 Javaslat a Győr, Árpád u. 27. szám alatt lévő 34 m2 nagyságú lakás ingatlan Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére történő üzemeltetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

12 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

13 Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2016. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

14 Javaslat az „Elsőként lakhatás' (EFOP-1.1.4-16) pályázaton történő részvétel jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

15 Javaslat pályázat benyújtására az EFOP-1.8.19-17 kódszámú 'Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügyi helyi kapacitásfejlesztés' c. pályázati felhívására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

16 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Nagybácsai Óvoda átszervezésére, alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

17 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2017/2018. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

18 Javaslat amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására keretből alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

19 Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésre
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

20 Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok 2016. évi munkájáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

21 Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2016. évi munkájáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

22 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

23 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés

24 Javaslat Szent László-érem adományozására (zárt ülés, Az előterjesztés ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

25 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. május 18. Letöltés