Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2017. június 30.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
(TSZTM 2013-030, TSZTM 2016-032, TSZTM 2016-050, TSZTM 2016-061, TSZTM 2017-005, TSZTM 2017-029, SZTM 2013-030, SZTM 2016-032, SZTM 2016-050, SZTM 2016-061, SZTM 2016-071, SZTM 2016-075, SZTM 2016-081, SZTM 2017-004, SZTM 2017-005, SZTM 2017-013, SZTM 2017-014, SZTM 2017-016, SZTM 2017-019, SZTM 2017-024, SZTM 2017-025, SZTM 2017-026, SZTM 2017-027, SZTM 2017-029, SZTM 2017-033, SZTM 2017-034, SZTM 2017-036 és a SZTM 2017-037 számú szabályozási tervmódosítások)

Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

15 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

16 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

17 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

18 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

19 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

20 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

21 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

22 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

23 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

24 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

25 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

26 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

27 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

28 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

29 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

30 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

31 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

32 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

33 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

2 Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására Győr-Révfalu városrészben
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

3 Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

4 Javaslat a „Nők a családban és a munkahelyen” (EFOP-1.2.9-17) pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

5 Javaslat a Tárogató Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

6 Javaslat a Nagybácsai Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

7 Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról és javaslat megállapodás aláírására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

8 Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

9 Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi, a gyárvárosi és az újvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható 2017. évi „városképi támogatások” engedélyezésére
Előadó:Városstratégiai bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 23. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

10 Javaslat Győrszentiván, Napos utca útburkolatának helyreállításához forrás biztosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

11 Javaslat egyes lakásügyi tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

12 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4404/2/A/103 és 7233/A/22 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

13 Javaslat a győri 6026/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

14 Javaslat a győri 279/43/A/46 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

15 Javaslat a győri 25180/3 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen törzsvagyon köréből történő kivonására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 30. Letöltés

16 Javaslat elővásárlási jog gyakorlásáról történő lemondásra és vételi ajánlat elutasítására (győri 10619 és 10620 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

17 Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tulajdonában lévő Győr, Kossuth L. u. 32-40., illetve Győr, Bercsényi liget 35-43. sz. alatti társasházakban található ingatlanok megvásárlására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

18 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

19 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

20 Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

21 Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

22 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. II. félévi munkatervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

23 Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

24 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

25 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

26 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés

27 Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:

28 28. Javaslat az Újvárosi Művelődési Ház igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

29 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat
a „83. számú főút, M1 autópálya és Pápa között 2x2 sávos főúti fejlesztése, települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése”elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás
megkötésére

Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 30. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. június 22. Letöltés