image
image
image
image
image
image
image
image

2017. november 22.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben végrehajtott tevékenységéről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

2 Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2017. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

3 Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

4 Javaslat a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításával kapcsolatos megállapodás aláírására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

5 Tájékoztató a XIV. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lebonyolításáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

6 Javaslat a Xantus János Állatkert fejlesztései vonatkozásában megkötendő szerződések jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

7 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-045, SZTM 2017-035, SZTM 2017-042, SZTM 2017-043 és az SZTM 2017-045 számú tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

8 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

9 Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

10 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

11 Javaslat a Győr-Pér Repülőtér Kft. részére nyújtott tagi kölcsön lejáratának meghosszabbítására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

12 Javaslat a Győr, Munkácsy M. u. 1-5. szám alatti 7205/A/106 hrsz.-ú üzlethelyiség értékesítésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

13 Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (győri 4718/3/A/2 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

14 Javaslat a győri 7147 hrsz.-ú ingatlanból történő részterület bérbeadásának módosítására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

15 Javaslat a „Társadalmi innováció - Adaptációk, új módszerek kiterjesztése” (EFOP-5.2.4-17) pályázaton, konzorciumi partnerként történő részvétel jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

16 Javaslat Győr Megyei Jogú város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2017. évi felülvizsgálatára
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

17 Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

18 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

19 Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr létszámfejlesztésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

20 Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására (az előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

21 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális koncepciójának kiegészítésére az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat benyújtásához
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

22 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

23 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

24 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés

25 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat víziközművek vagyonkezelésbe adására és ehhez kapcsolódóan vagyonkezelési szerződések és megállapodások megkötésére

Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

2 Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokon
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 22. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. november 14. Letöltés