image
image
image
image
image
image
image
image

2017. december 21.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat magasabb szintű jogszabályok változásai, valamint a felmerült igények miatt szükségessé vált egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

2 Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

3 Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester, Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

4 Javaslat a 01096 és a 00022 számú övezetekben változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására, valamint korábbi változtatási tilalom meghosszabbítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

5 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2016-057, TSZTM 2017-056, SZTM 2016-057, SZTM 2016-084, SZTM 2017-056, SZTM 2017-067, SZTM 2017-068 és az SZTM 2017-069 számú tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

6 Javaslat a közterületek használatával és településrendezési feladatok ellátásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

7 Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

8 Javaslat a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

9 Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

10 Javaslat a Bisinger Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

11 Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértési jog gyakorlására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

12 Javaslat 'Az ETO Jövőjéért' Alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

13 Javaslat a 23/2017. (II. 24.) Kgy. határozat módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

14 Javaslat az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi hitel lejáratának meghosszabbítására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

15 Javaslat önkormányzati vagyon átadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

16 Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 8290/2/A hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

17 Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7337/A/2 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

18 Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4520/A/6 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

19 Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

20 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

21 Javaslat közterület elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

22 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi ellenőrzési tervére
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

23 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 14. Letöltés

24 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. I. félévi munkatervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

25 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

26 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés

27 28. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2017. december 13. Letöltés