image
image
image
image
image
image
image
image

2018. február 23.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Városstratégiai Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatáról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-070, TSZTM 2017-086, SZTM 2017-070, SZTM 2017-086, és az SZTM 2018-002 számú tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

Rendelet:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

3 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

5 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

6 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

7 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Erzsébet Ligeti Óvoda és Győri Mosolyvár Óvoda átszervezésére, alapító okiratainak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

8 Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

9 Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2018. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

10 Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2017. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

11 Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2017. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

12 Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő ellátási szerződésre
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

13 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 16. Letöltés

14 Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

15 Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

16 Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2018. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

17 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

18 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

19 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés

20 Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok választására (zárt ülés)
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

21 Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. február 15. Letöltés