image
image
image
image
image
image
image
image

2018. március 23.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

2 Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2017. évi beszámolójának elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

3 Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-073, SZTM 2017-073 és az SZTM 2018-004 számú tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

5 Javaslat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatói beosztásának betöltésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

6 Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására (az előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 23. Letöltés

7 Javaslat az 'ETO JÖVŐÉÉRT' Alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

8 Javaslat a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek (felügyelő bizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

9 Javaslat a Győr, Kisfaludy u. 1. szám alatti, 7335/A/8 hrsz.-ú raktár ingatlan értékesítésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

10 Javaslat a Győr, Honvéd u. 9/B. szám alatti, 3299/3/A/11 hrsz.-ú raktár ingatlan értékesítésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

11 Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4404/2/A/54 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

12 Javaslat győri raktár ingatlan ajánlati árának módosítására (győri 3826/A/12 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

13 Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 11612 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

14 Javaslat a Győrben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg az Győri Tankerületi Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

15 Javaslat az I. sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

16 Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

17 Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázati keret kiírására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

18 Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret felhasználásáról” szóló pályázati keret kiírására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

19 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

20 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat a Győri Zsidó Hitközség pályázatához támogatás megadására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 23. Letöltés

2 Javaslat Győrött a Káptalandombon Krisztus kereszt elhelyezéséhez hozzájárulás megadására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 23. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. március 14. Letöltés