image
image
image
image
image
image
image
image

2018. május 04.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2018-001, TSZTM 2018-016, SZTM 2017-040, SZTM 2018-001, SZTM 2018-005, SZTM 2018-008, SZTM 2018-011, SZTM 2018-013, SZTM 2018-015, SZTM 2018-016, SZTM 2018-017, SZTM 2018-018 és az SZTM 2018-019 számú tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

Rendelet:
Feltöltve:: 2018. május 04. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

2 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2018. szeptember 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

3 Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

5 Javaslat az éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 2017. évre vonatkozóan
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

6 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szerezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

7 Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötött megbízási és vállalkozási szerződés módosítására és annak egységes szerkezetbe történő jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

8 Javaslat önkormányzati vagyon átadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

9 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4778/72/A/27; 6190/A/1; 7139/A/2 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

10 Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 0337/2; 12222 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

11 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

12 Javaslat a Mulartz Henrik Sebészeti Alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

13 Javaslat a LURKÓ Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

14 Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

15 Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

16 Javaslat a „Kassák utcai Bölcsőde (9023 Győr, Kassák Lajos u. 14.; Hrsz.: 4778/54) fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

17 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

18 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés

19 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. április 26. Letöltés