image
image
image
image
image
image
image
image

2018. május 25.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 1. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-080, SZTM 2017-080, SZTM 2017-081 és a SZTM 2018-021 számú tervmódosítások)
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

Rendelet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

2 Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendelésére
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

3 Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában' című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

5 Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

6 Javaslat az ETO Futball & Futsal Kft. támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

7 Javaslat önkormányzati vagyon átadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

8 Javaslat a polgármester felhatalmazására a győri 9751/1 és 9751/2 hrsz.-ú, valamint a győri 9756 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos ingatlancserét tartalmazó megállapodás megkötésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

9 Javaslat a győri 6351/2 hrsz. alatti ingatlanon felállított raktársátor értékesítésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

10 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

11 Javaslat amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására keretből alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

12 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2018/2019. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

13 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

14 Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. évi munkájáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

15 Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok 2017. évi munkájáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

16 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

17 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés

18 Javaslat Szent László-érem adományozására (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra - zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

19 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. május 17. Letöltés