Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2018. június 29.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat egyes településrendezéssel összefüggő rendeletek módosítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

Rendelet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

15 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

16 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

17 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

18 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

19 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

20 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

21 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

22 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

23 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

24 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

25 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

26 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

27 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

28 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

2 Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Borsi Róbert, a Győr Nagytérség Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

3 Javaslat a 2018. évi városképi támogatásokra
Előadó:Városstratégiai Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjára 2018-2023 időszakra vonatkozóan
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

5 Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2017. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

6 Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr létszámfejlesztésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

7 Javaslat köznevelési intézmények intézményvezetői, magasabb vezetői beosztásának ellátására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

8 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

9 Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Könyvtárhasználati szabályzatának meghatározására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

10 Javaslat gróf Bethlen István szobor felállítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

11 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

12 Javaslat a győri 7850 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

13 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (279/6/A/10; 2672/68/A/60; 5968/4/A/26, 6637/A/7; 8107/A/1 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

14 Javaslat a Győr, Madách I. u. 10. sz. alatti ingatlan bérbeadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

15 Javaslat ingatlanok működtetésébe adására beruházások megvalósítására a közfeladat ellátása céljára (Győr 13079, 13080 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

16 Javaslat a győri 7248 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület 57 m2 nagyságú részének a IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére történő működtetésbe adására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

17 Javaslat ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére (Győr, 4123/43 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

18 Javaslat a MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelőbizottsági tagjának megválasztására és ezzel összefüggésben a Társasági szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

19 Javaslat az Önkormányzat és a GYŐR PROJEKT Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

20 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

21 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Civil Koncepciója 2018-2023 elfogadására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

22 Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

23 Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felosztására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

24 Javaslat Győr Megyei Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. II. félévi munkatervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

25 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

26 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

27 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés

28 Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

29 Javaslat a Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

30 Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
Előadó:Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 29. Letöltés

2 Javaslat a 'Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj' kiírására
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. június 29. Letöltés

NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. június 21. Letöltés