Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2018. szeptember 21.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat egyes településrendezéssel összefüggő rendeletek módosítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

15 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

16 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

17 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

18 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

19 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

2 Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 17. Letöltés

3 Javaslat az „Országos Tornaterem Felújítási Program V. Ütem” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

4 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

5 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése egyes előirányzatainak módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

6 Javaslat alapítványok támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

7 Javaslat a 128/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

8 Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

9 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (279/13/A/26; 4404/2/A/86; 4778/47/A/38 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

10 Javaslat a Győr, Akác tér 1. szám alatti társasházi ingatlan versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésére (győri 8346, 8346/A/1-8346/A/7 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

11 Javaslat önkormányzati vagyon átadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

12 Javaslat a győri 6400 hrsz.-ú ingatlanon lévő gazdasági épület tulajdonjogának elismerésére és az ingatlanban fennálló tulajdonközösség megszüntetésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

13 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

14 Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

15 Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

16 Javaslat a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat időszakos férőhelyszám bővítésére
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

17 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

18 Javaslat közterület elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

19 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

20 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés

21 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. szeptember 13. Letöltés