Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2018. december 20.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évben végrehajtott tevékenységéről
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

2 Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

3 Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

4 Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ, az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, valamint a Sün Balázs Óvoda engedélyezett közalkalmazotti álláshelyei számának emelésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

5 Javaslat önkormányzati működést érintő rendeletek módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

6 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
(TSZTM 2016-026, TSZTM 2017-060, SZTM 2016-026, SZTM 2018-032, SZTM 2018-041, SZTM 2018-053, SZTM 2018-060, SZTM 2018-061, SZTM 2018-064, SZTM 2018-065, SZTM 2018-066, SZTM 2018-067, SZTM 2018-068, SZTM 2018-069, SZTM 2018-071, SZTM 2018-072, SZTM 2018-073 és az SZTM 2018-074 számú tervmódosítások)

Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 13. Letöltés

Rendelet:
Feltöltve:: 2018. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

4 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

5 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

6 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

7 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

8 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

9 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

10 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

11 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

12 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

13 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

14 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

15 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

16 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

17 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

18 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

19 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

20 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

21 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

7 Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:Révi Zsolt városi főépítész

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 13. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

8 Tájékoztató a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester és Borsi Róbert Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

9 Javaslat az „MLSZ - Óvodai Pályaépítési Program” című pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

10 Javaslat helyi adórendeletek felülvizsgálatára
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

11 Javaslat folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

12 Javaslat a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

13 Javaslat támogatás nyújtására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 20. Letöltés

14 Javaslat alapítvány támogatására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

15 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítói jogkörébe tartozó előadó-művészeti intézmények közötti fenntartói megállapodás megkötésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

3 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

16 Javaslat a győri 10454 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére (Győr, Ady Endre utca 7/B.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

17 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4778/98/A/135; 7233/A/10 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

18 Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4778/65/A/19 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

19 Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7391 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

20 Javaslat a győri 8706/1 hrsz.-ú ingatlan bérbeadására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 13. Letöltés

21 Javaslat a a 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

22 Javaslat a 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjának visszavonására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

23 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési tervére
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

24 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. I. félévi munkatervére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

25 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

26 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2018. december 12. Letöltés

27 Javaslat kulturális intézmények igazgatóhelyetteseinek megbízásához egyetértési jog gyakorlására (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

1 melléklet:
Feltöltve:: 2018. december 13. Letöltés