Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

2019. február 25.-i közgyűlés

Vissza a közgyűlésekhez
Napirendi pontok
1 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

2 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

3 Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

4 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

5 Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

6 Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2019. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

7 Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora és az óvodák IV. Sz. Gazdasági Működtető Központtal kötendő munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

1 melléklet:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

2 melléklet:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

8 Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

9 Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

10 Javaslat mozgássérültek számára kialakított lakások bérleti díjának támogatására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

11 Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére (az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 25. Letöltés

12 Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2018. évi tevékenységéről
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

13 Javaslat a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ átszervezésére, alapító okiratának módosítására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

14 Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2019. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

15 Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására
Előadó:Radnóti Ákos alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

16 Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

17 Javaslat országos és helyi közutak tulajdonjogának rendezésére
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

18 Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (5968/6/A/29; 6635/A/23; 7176/A/3; 7379/A/3 hrsz.)
Előadó:Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

19 Javaslat a győri 6195/A/16 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére történő kijelölésére (Győr, Madách u. 3. szám alatti ingatlan)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

20 Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7483 hrsz.)
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

21 Javaslat földhasználati jog biztosítására
Előadó:Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

22 Javaslat közterületek elnevezésére
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

23 Javaslat támogatás nyújtására
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

24 Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó:Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

25 Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

26 Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztés:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés

27 Javaslat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr gazdasági igazgatóhelyettesi (magasabb vezetői) beosztásának ellátására (zárt ülés)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

28 Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására (zárt ülés, az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)
Előadó:Borkai Zsolt polgármester

V. KIOSZTOTT NAPIRENDEK
NAPIREND ELÕTT
1 Meghívó
Előadó:

1 melléklet:
Feltöltve:: 2019. február 14. Letöltés