Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu!

×Figyelem! Az Ön által felkeresett archív weboldal már nem frissül. Amennyiben Győr Megyei Jogú Város megújult honlapjára szeretne ellátogatni, úgy kattintson ide: gyor.hu
image
image
image
image
image
image
image
image

Választási közlemény

A 2020. január 26. napjára kitűzött győri települési időközi polgármester választással kapcsolatban

 

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája tájékoztatja a győri választópolgárokat a 2020. január 26. napjára kitűzött győri települési időközi polgármester választással kapcsolatban a következőkről:

 

A  választás napja és ideje

2020. január 26. (vasárnap) 06:00-19:00

I.

A győri lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük, illetve átjelentkezésük esetén tartózkodási helyük szerinti szavazókörben adhatják le személyesen szavazatukat, melyet a Nemzeti Választási Iroda által 2019. december 6-ig kiküldött „ÉRTESÍTŐ a szavazóköri névjegyzékbe vételről” szóló levélből láthatnak, ennek hiányában a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában működő választási irodától kérhetnek tájékoztatást a következő telefonszámokon: (96) 500-498, 500-449, 500-490, 500-526.

A hivatalos választási kampány a szavazást megelőző ötvenedik napon kezdődik, azaz 2019. december 7-én. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2019. december 23-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A választópolgár személyesen, a lakcíme, illetve átjelentkezése esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve melletti, körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal.

A szavazókörök és címük megtalálható a www.gyor.hu internetes oldalon az Időközi polgármester választás menüpont alatt.

II.

A választópolgár, ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, azaz 2019. október 16-ig tartózkodási helyet is létesített és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart – átjelentkezéssel bejelentett tartózkodási helyén választhat. Az időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van.

 

Az átjelentkezési kérelem beérkezési határideje 2020. január 22. (szerda) 16.00 óra. Ezt célszerű online benyújtani a www.valasztas.hu honlapon, de lehetséges postán vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodánál.

 

 

III.

Lehetőség van mind győri állandó lakóhely, mind átjelentkezés esetén is mozgóurna igénylésére abban az esetben, ha a választópolgár egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. A vonatkozó jogszabályok csak ezekben az esetekben teszik lehetővé a mozgóurna iránti igény teljesítését, így más okra pl. munkahelyi elfoglaltságra hivatkozással mozgóurna eredményesen nem kérhető.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen már nem szavazhat.

Amennyiben egy választópolgár mozgóurnát szeretne igényelni, kérelmet kell benyújtania az alábbi módok egyikén:

 

 • ONLINE igénylés
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon, 2020.január 22-én (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján, 2020. január 26-án 12.00 óráig nyújtható be.
 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  A szavazást megelőző második napon, 2020. január 24-én  (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
 • POSTÁN történő igénylés
  A szavazást megelőző negyedik napon, 2020. január 22-én (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (9021 Győr, Honvéd liget 1.).
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon, 2020. január 24-én (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján, 2020. január 26-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon, 2020. január 22-én (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján, 2020. január 26-án 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon, 2020. január 24-én (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, amely a szavazókörön belül lehet.

 

IV.

A fogyatékossággal élő választópolgár – ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes – a szavazást megelőző 66. naptól, azaz 2019. november 21-től 2020. január 24-én 16 óráig beérkezőleg kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. Ebben az esetben a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és a választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. 

Ahhoz, hogy a választópolgár a szavazás napján Braille-írásos sablon segítségével szavazhasson, kérelmet kell benyújtania. Ezt a szavazást megelőző 66. naptól, azaz 2019. november 21-től teheti meg, és kérelmének legkésőbb 2020. január 17-én 16 óráig be kell érkeznie a www.valasztas.hu oldalon, személyesen vagy levélben a választópolgár magyarországi lakcíme szerinti választási irodába. 

V.

Címek, telefonszámok

1. Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának vezetője:

dr. Lipovits Szilárd jegyző

2. Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának címe:

a) választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése

9021 Győr, Városház tér 1.

telefon: 500-245, 500-157

fax: 500-160

e-mail: valasztas@gyor-ph.hu

b) a központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (segítség igénylése a választójog gyakorlásához, személyes adatok kiadásának megtiltása), valamint a szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyekben (átjelentkezés, mozgóurna iránti kérelem, szavazóköri névjegyzék megtekintése, adatszolgáltatás a névjegyzékből)

9021 Győr, Honvéd liget 1.

telefon: 500-498, 500-490, 500-526 és 500-449

e-mail: sagi.maria@gyor-ph.hu

A választással kapcsolatos további információk megtalálhatók a www.valasztas.hu internetes oldalon valamint a www.gyor.hu internetes oldalon, az Időközi polgármester választás menüpont alatt, valamint a választási iroda, illetőleg a választási információs szolgálat alábbi telefonszámán: 96/500-157.

 

Győr, 2019. november 18.

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

Helyi Választási Iroda vezetője